Fönster till det gamla huset

I Sverige har man använt fönster med två glasrutor av gammal tradition under en väldigt lång tid. Vårt klimat gör att behoven förändras med årstiderna. På vintrarna ger fönster med dubbla glas en välbehövlig isolering medan man på somrarna egentligen bara behöver ett lager glas. Om huset är byggt före 1920 består fönsterna oftast av dubbla enkelbågar. Det inre fönstret kan således plockas bort helt för att sedan sättas tillbaka under vinterhalvåret. Efter 1920 började man använda kopplade fönster. Ytter- och innerbågen är ihopkopplade men går att öppna upp för tvätt, men man kan inte ta isär dem helt.

 

 

Renovera gamla fönster

 

Virket till fönstren valdes med stor omsorg. Det bästa virket användes till bottenstycket som fick utstå mest slitage från väder och vind. Tack vare den goda kvalitén på virket i gamla fönster lönar det sig ofta att renovera dem även om det kan se ut som att de har gjort sitt. Är man händigt lagd är det inte särskilt svårt att utföra lättare renoveringar själv. Det handlar om att slipa bort gammal färg och kitt, olja in bågarna samt måla dem på nytt. Oftast är det tidsaspekten som tar emot. Det är ett mycket tidskrävande jobb att renovera fönster. Är träet däremot skadat och delar av bågen behöver bytas ut lönar det sig att vända sig till en byggnadsvårdare för hjälp för bästa resultat.

 

Byta till moderna fönster

 

Det lönar sig som sagt att renovera sina gamla fönster i möjligaste mån. Är de däremot så pass nedgångna att de är bortom räddning kanske man ska fundera på att byta ut dem. Det är inte ett så pass omfattande arbete som man kan tro, men det bör utföras korrekt för bästa resultat. Man kan till exempel kontakta SparFonster.se för att få hjälp med vilka fönster som passar och vilka hantverkare som kan hjälpa till med bytet.