Använd passande byggsäckar

Känns ordet byggsäckar bekant? Jobbar man inom industrin så är det nog inget nytt.

De är stora och används för att samla ihop och forsla bort skräp och olika byggrester. Behöver byggrester kastas så bör man absolut förse sig med passande säckar. Med andra ord bör man inte använda dig av små matkassar för att samla ihop skräpet utan det gäller att införskaffa sig riktigt rymliga säckar.

Något viktigt att tänka på är att inte ställa ut säcken på någon gångbana eller trottoar. Gör man det så minskar man tillgängligheten för andra.

Fyllda säckar kan även innebära vissa skaderisker.

 

Byggsäckar i Stockholm

Bor man i Stockholm så bör man tänka lite extra på var man ställer sina byggsäckar. Stockholm är som alla känner till Sveriges största och mest tätbefolkade stad där många människor behöver använda sig av samma gångbanor och trottoarer. Därför är det extra viktigt att aldrig ställa sina byggsäckar i Stockholm mitt på gatan. Dessutom är Stockholmare väldigt stressade och det kan lätt hända att de inte ser en stor byggsäck mitt på trottoaren. Därför bör man tänka noga efter var man kastar säckarna.

Byggsäckar och skaderisker

Byggsäckar är oftast stora och fylls med tunga föremål. Byggrester kan även innehålla både vassa och spetsiga föremål. Det i sig innebär en skaderisk om byggsäcken placeras på fel ställe.

Det är inte speciellt svårt att komma åt innehållet och skada sig. Detta gäller speciellt för barn som är nyfikna och gärna inspekterar saker som de inte bör röra i. Sedan finns det alltid risken att innehållet trilla ur om säcken inte är stängd ordentligt. Därmed ökar skaderisken avsevärd.

Därför rekommenderas det att alltid använda byggsäckar som går att stänga. På det sättet minskas risken för skador och nedskräpning. För att undvika alla dessa negativa effekter kan man alltid beställa in byggsäckar som är anpassade till just byggrester.