Vad behöver ditt företag?

Vi lever i en komplex och ofta stressig värld. Trots de många timmars arbete vi lägger på att driva våra företag finns där oftast ett gnagande samvete, och delar som borde förnyas, uppdateras, skötas på ett annorlunda sätt. Allt fungerar ändå, men du vet att det finns plats för förbättringar. Detta skulle göra mycket – för ert företag, för era medarbetare, för resultatet. Att ha en IT-medarbetare anställd på heltid, däremot, känns inte alltid helt hundra, eftersom er verksamhet inte är av den arten att det känns nödvändigt. Men behov av support finns – här behövs en insats och en lösning.

 

Vilken typ av insatser ett konsultföretag kan bidra med

Inom i princip all typ av verksamhet förekommer idag IT-lösningar av olika slag. Telefoner behöver knappt nämnas, men fungera behöver de däremot. Sedan finns ett antal, mer eller mindre komplexa, system som behövs för att få verksamheten att rulla på. Ofta tänker vi inte på hur många delar som verkligen bara ska fungera – förrän någon av dem slutar att göra just det! Nätverk, drift, support, applikationer, och riktigt komplexa system. Här någonstans brukar behovet av IT-konsulter visa sig.

Hur man väljer rätt support med IT

Vad ett företag behöver varierar självklart stort. Men det är enkelt att konstatera att när vi väljer en partner som sköter IT är det av största vikt att välja rätt. Du vill ha kompetens. Du vill ha erfarenhet. Du vill ha tillgänglighet. Du vill ha en leverantör av IT-tjänster som inte är alltför smal – det är viktigt med kompetens inom specifika områden, men också angeläget att leverantören är kunnig inom fler områden än ett. Dina system behöver kunna samarbeta, och om leverantörer av olika delar inte har kontroll på samtliga system kan det bli onödigt krångligt. Att välja kompetens och erfarenhet kommer att löna sig väl.