Lägg ut körplåt på marken

För att spara ömtåliga gräsytor eller kunna köra över galler kan man lägga ut körplåtar innan entreprenadmaskiner kommer och kör där. Det kan också vara så att marken är väldigt ojämn, gropig eller sank, och då är framkomligheten mycket bättre om man lägger ut plåtar. Då blir det plant att köra där, och vikten på de tunga fordonen fördelas över plåten. 

 

Hyra är det bästa vid enstaka projekt

Har man något enstaka jobb där det är fördelaktigt med körplåtar, är det smart att hyra plåtarna för den tiden uppdraget varar. Man lägger ut dem jämte varandra för att täcka den yta som behövs, och det finns företag som hyr ut plåtarna till dig. Körplåt hyr du hos ett företag som är specialister på alla sorters stål och plåt. 

Det går också att köpa stålplåtar om man har en verksamhet där de används ofta och då det känns mer praktiskt att ha egna körplåtar. Stål och plåt är både förädlade produkter av järn. Genom att järnet legeras med kol på olika sätt får man en fastare och mer hållbar produkt, eftersom järn i sin grundform är en mjuk metall. 

 

 

Körplåtar på landet och i staden

På landet lägger man körplåtar över färist. Rist, gallerrist eller färist är beteckningen på spjälor som läggs över vägen för att inte kreatur ska passera där. Det hindrar djuren från att beta på ställen där de inte får vara, och djuren stannar kvar inom sitt område, men då behöver man lägga ut körplåt när man ska köra över där med bil. 

I staden är det framför allt vid renoveringsarbeten eller byggen man lägger ut körplåtar. Är marken ojämn kan man få stadga genom att plåtarna ger en stor och plan markyta så att den som ställer en maskin ovanpå kan arbeta utan att riskera att hela ekipaget välter. Det ger tryggare arbetsförhållanden.