Anlita trädbesiktning i Malmö

22 augusti 2021 jonas olsson

Genom regelbunden besiktning av träd kan man ta reda på hur de egentligen mår, och på så vis också hinna upptäcka problemen i tid. Då hinner man ofta sätta in lämpliga åtgärder i tid. Exempel på åtgärder kan exempelvis vara bättre dränering, beskärning, eller att helt ta ner ett träd för att undvika att det knäcks och skadar människor och närliggande hus.

När man besiktigar ett träd måste man undersöka trädets alla delar, från rotsystemet ända upp till trädkronan. Man tittar även på barken och grönskan och om trädet ser ut att må bra. Ibland tittar man även på omgivningen och om något där har förändrats och som kan ha haft negativ påverkan på trädet som exempelvis bebyggelse eller fällning av andra träd i närheten. Har man grävt i närheten kan trädets rotsystem ha tagit skada. Vid fällning av träd kan marken ha blivit för fuktig vilket kan ha lett till röta på de träd som står kvar. 

Olika arborist-tjänster

I samband med att man besiktigar ett träd och bestämmer sig för att låta det stå kvar kan arboristen även upprätta en trädvårdsplan över hur man långsiktigt bäst tar hand om trädet. Men en arborist kan även hjälpa till att beskära träd, och att fälla träd på ett säkert sätt. De flesta arborister erbjuder även extratjänster som att såga nedtagna träd till plankor eller ved, men också att göra träflis av dem för trädgården. Vill man hellre få trädet bortforslat brukar också det gå att ordna. 

Vill man utföra en trädbesiktning i Malmö finns det flera bra arborister man kan vända sig till. Men då priserna kan variera mellan olika företag kan det vara en god idé att ta in specificerade offerter från några olika företag och jämföra priser. Här är ett exempel på ett företag som erbjuder bland annat trädbesiktning; https://www.aliasarborist.se/traedbesiktning/traedbesiktning-malmoe.

 

Fler nyheter