Gör tidsbesparingar med EDI-lösning till e-fakturering

29 maj 2021 Cecilia Olsson

Väldigt mycket går från att vara materiellt till att bli digitalt, framförallt i företagsvärlden. Istället för att man idag sitter med högar av papper och pärmar på sitt skrivbord så kan man enkelt sköta allt från sin dator. Det är bättre för miljön, gör det enklare att hålla ordning på sin arbetsplats och framförallt så blir det enklare och smidigare att utföra arbetsuppgifter. Ett exempel på det är EDI-fakturering.

Smidig fakturering trots olika IT-system

En elektronisk faktura, eller e-faktura, är som man hör på namnet en faktura som skickas elektroniskt, vilket gör att den snabbare når sin mottagare och man sparar dessutom in på sin pappersförbrukning. Genom att använda sig av en EDI-lösning för sin fakturering så överförs informationen på fakturan i ett format som kan läsas av båda parters IT-system när man skickar en e-faktura till en kund eller leverantör. Det gör att man kan använda sig av effektiv elektronisk fakturering trots att man har olika IT-system.

En EDI-lösning har övervägande fördelar

Tabellae är ett företag som erbjuder EDI-fakturering med flera fördelar. Den har såklart de generella fördelarna som finns med e-fakturering såsom att man säkerställer att fakturan enkelt når rätt mottagare, att manuella avsändarfel elimineras eftersom faktureringen sköts genom en automatiserad process och verksamheten kan ta ett steg närmare att bli papperslös. Förutom dessa så kan Lasernet Output Management för EDI från Tabellae också användas för att hantera olika affärsdokument. Från skapande, design och formatering till distribution.

EDI är användbart för många olika sorters verksamheter

Genom att automatisera verksamhetens fakturahantering till e-fakturering ökar den interna effektiviteten. Idag används EDI av företag i olika storlekar, från stora till små, inom flera olika branscher. Speciellt inom logistik och transport är EDI väldigt användbart när det handlar om att hantera leveranser och bokningar. Även många andra branscher har stor nytta av smidig e-fakturering. 

Skaffa en EDI lösning till e-fakturering från Tabellae och spara dyrbar tid.

Fler nyheter

25 oktober 2021

Downlights